thứ năm - Ngày 20/06/2024 - 18:06

Cho thuê căn hộ chung cư tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng hợp các tin đăng rao vặt cho thuê nhà đất tại Thành phố Hồ Chí Minh
Cho thuê căn hộ 2pn full nội thất, Đường Trần Văn Kiểu, Phường 10, Quận 6, Tp Hồ Chí Minh
🌃 𝐂𝐇𝐎 𝐓𝐇𝐔𝐸̂ 𝐂𝘈̆𝐍 𝐇𝘖̣̂ 2𝐏𝐍 𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐍𝘖̣̂𝐈 𝐓𝐇𝐴̂́𝐓 𝐂𝐇𝐔𝐍𝐆 𝐂𝑈̛ 𝐐6 𝘈𝑆𝘐𝐴𝘕𝐴 𝐶𝘈𝑃𝘌𝐿𝘓𝐴 𝐃𝘖̣𝐍 𝐕𝘈̀𝐎 𝑂̛̉ 𝐋𝐈𝐸̂̀𝐍 🌃(184 𝑇𝘳𝑎̂̀𝘯 𝘝𝑎̆𝘯 𝘒𝑖𝘦̂̉𝑢, 𝘗10, 𝑄𝘶𝑎̣̂𝘯 6 )✅ 𝘋𝑖𝘦̣̂𝑛 𝑡𝘪́𝑐𝘩 70𝘮2, 𝘵ℎ𝘪𝑒̂́𝘵 𝘬𝑒̂́ 2𝘗𝑁2𝑊𝘊✅ 𝘛𝑎̂̀𝘯𝑔 𝑐𝘢𝑜, 𝘤𝑜́ 𝑡𝘩𝑖𝘦̂́𝑡 𝑘𝘦̂́ 𝘣𝑎𝘯𝑐𝘰𝑛 𝑣𝘪𝑒𝘸 𝘵𝑟𝘶̛̣𝑐 𝑑𝘪𝑒̣̂𝘯 ℎ𝑜̂̀ 𝑏𝑜̛𝑖✅ 𝘍𝑢𝘭𝑙 𝑛𝘰̣̂𝑖 𝑡𝘩𝑎̂́𝘵 𝘯ℎ𝘶̛ 𝘩𝑖̀𝘯ℎ✅ 𝑇𝘪𝑒̣̂𝘯 𝘪́𝑐𝘩 : 𝘩𝑜̂̀ 𝑏𝘰̛𝑖, 𝘤𝑜̂𝘯𝑔 𝑣𝘪𝑒̂𝘯, 𝑘𝘩𝑢 𝑣𝘶𝑖 𝑐𝘩𝑜̛𝘪 𝘵𝑟𝘦̉ 𝘦𝑚, 𝘴𝑖𝘦̂𝑢 𝑡𝘩𝑖̣, 𝘴ℎ𝘰𝑝𝘩𝑜𝘶𝑠𝘦 𝘤𝑜́ 𝑠𝑡ℎ𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖, 𝑞𝘶𝑎́𝘯 𝘢̆𝑛, 𝘭𝑎̀𝘮 đ𝑒̣𝘱, .....✅ 𝘎𝑖𝘢́ 12 𝑡𝘳𝑖𝘦̣̂𝑢/ 𝘵ℎ𝘢́𝑛𝘨 𝘤ℎ𝘶̛𝑎 𝑏𝘢𝑜 𝑔𝘰̂̀𝑚 𝑃𝘘𝐿📲 𝐿𝘪𝑒̂𝘯 𝘩𝑒̣̂: 𝘊ℎ𝘢̂𝑢 𝐶𝘩𝑎̂𝘶 0906809270 𝑧𝘢𝑙𝘰/𝘱ℎ𝘰𝑛𝘦
nhadathcm.net
8
nhadathcm.net
70m²
nhadathcm.net
-
nhadathcm.net
9m
nhadathcm.net
Đường Trần Văn Kiểu, Phường 10, Quận 6, Tp Hồ Chí Minh
12 triệu / tháng
16 ngày trước
nhadathcm.net
3374
Lưu tin